XIV Zjazd
Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

Zgłoszenia

Termin nadsyłania zgłoszeń 16. sierpnia 2024

Zgłoszenia wraz z podpisaną klauzulą RODO na załączonym formularzu prosimy wysyłać na adres:

apz@umk.pl

Wystąpienia powinny trwać 30 minut: 20 minut prezentacje + 10 minut dyskusja 

UWAGA: Zgłoszenia bez podpisanej klauzuli RODO nie będą rozpatrywane.

Sekcje:

Sekcja I: Neuronauka poznawcza

Sekcja II: Psychologia poznawcza

Sekcja III: Poznanie społeczne

Sekcja IV: Epistemologia i filozofia umysłu

Sekcja V: Architektura informacji

Sekcja VI: Sesja studencko-doktorancka

XIV Zjazd
Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego