XIV Zjazd
Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

Program

 

19. września 2024

9:00 - 9:15          Powitanie

9:15 – 10:45       Wykład gościnny z dyskusją

10:45-11:15       Przerwa kawowa

11:15 – 13:15    Obrady w sekcjach     

13:15 – 14:15    Przerwa obiadowa

14:15 – 16:15    Obrady w sekcjach    

16:15-16:45       Przerwa kawowa

16:45-18:15       Wykład gościnny z dyskusją

19:00                   Bankiet

 

20. września 2024

9:00 – 10:30       Walne zgromadzenie i wybory nowego Zarządu

10:45 – 12:15     Wykład gościnny z dyskusją

12:15 – 12:45     Przerwa kawowa

12:45 – 14:45     Obrady w sekcjach    

14:45 – 15:45     Przerwa obiadowa

15:45 – 17:45      Obrady w sekcjach    

17:45-18:15         Przerwa kawowa

18:15 – 19:45      Wykład gościnny z dyskusją

19:45                    Zakończenie Zjazdu

XIV Zjazd
Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego