XIV Zjazd
Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

Opłata konferencyjna

Członkowie PTK, którzy uiścili składkę: 500 PLN 

Członkowie PTK, którzy chcą uiścić składkę przy okazji wnoszenia opłaty Zjazdowej: 550 PLN 

Nowi Członkowie PTK, którzy chcą uiścić składkę przy okazji wnoszenia opłaty Zjazdowej: 550 PLN [w ramach opłaty Zjazdowej]

Osoby spoza PTK: 550 PLN

 

Dla studentów i doktorantów:

Członkowie PTK, którzy uiścili składkę: 300 PLN

Członkowie PTK, którzy chcą uiścić składkę przy okazji wnoszenia opłaty Zjazdowej: 350 PLN [w ramach opłaty Zjazdowej]

Nowi Członkowie PTK, którzy chcą uiścić składkę przy okazji wnoszenia opłaty Zjazdowej: 350 PLN [w ramach opłaty Zjazdowej]

Osoby spoza PTK: 350 PLN

Wszystkie opłaty zawierają udział w bankiecie, poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiady.

 

Opłatę konferencyjną należy uiścić przelewem na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne

Bank Millennium

IBAN: PL25 1160 2202 0000 0000 3848 1030

Tytuł: XIV Zjazd PTK. Imię i nazwisko Uczestnika

 

Prosimy o dokonanie płatności najpóźniej do 1. września 2024 roku.

XIV Zjazd
Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego